Zaproszenie _ogólne_PDF_08.04

 

 

 

Informacje na temat programu szkoleniowego

„Ekspert Wspomagania”

realizowanego ze  środków przyznanych przez

Ministerstwo Edukacji Narodowej,

w parterstwie:

 BRAS Biuro Rozwoju Aktywności Społecznej  i NODN,

Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie,

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze,

Nauczyciel  XXI,

Era Ewaluacji i NODN Edukacja bez Granic

 

Jak wygląda proces szkoleniowy?

Na pierwszym etapie będziemy pracować głównie na sali szkoleniowej. Jako uczestnik programu weźmiesz udział w trzech trzydniowych zjazdach.

Na pierwszym zjeździe zajmiemy się: zagadnieniami związanymi z procesem uczenia się, kompetencjami kluczowymi, modelem kompleksowego wspomagania szkół, doskonaleniem umiejętności [facylitacji ] pracy z grupą [np. jak reagować w sytuacjach trudnych, praca z oporem grupy],  sposobami przeprowadzania zmian w szkole. Pracować będziemy na praktycznych przykładach metodami warsztatowymi. Na tym zjeździe dokonasz wyboru dwóch z spośród pięciu obszarów związanych z kompetencjami kluczowymi:

  • nauczanie poprzez eksperymentowanie,
  • kształtowanie postaw
  • wykorzystywanie nowoczesnych technologii,
  • matematyczno – przyrodniczych,
  • porozumiewania się w językach obcych,

Na drugim i trzecim zjeździe pogłębisz wiedzę w zakresie metod, sposobów, narzędzi wspierających rozwój kompetencji kluczowych u uczniów w wybranych przez siebie obszarach.

Każdy zjazd trawa 24 godziny. Zaczyna się w piątek o godzinie 12.00, kończy w sobotę o godzinie 14.00. Szkolenia stacjonarne prowadzone będą w następujących terminach:

 

 

Uzupełnieniem szkoleń stacjonarnych będzie udział w 20-godzinnym kursie e-learningowym.

Etap ten zakończy się w grudniu 2017.

Na drugim etapie programu zdobytą wiedze i umiejętności zastosujesz wspomagając trzy wybrane przez siebie placówki. Otrzymasz wsparcie ekspertów w formie indywidualnych konsultacji oraz uczestnictwa w sieci współpracy. Etap ten potrwa od stycznia 2018 do lutego 2019 r.

 

Co zyskasz?

  • Przygotowanie formalne i merytoryczne do roli konsultantki/trenerki/doradcy udzielającej wsparcia placówkom oświatowym zgodnie z nowymi przepisami prawa oświatowego (uzyskasz zaświadczenia ukończenia 92 godzin szkoleń wraz z Dyplomem TRENERA WSPOMAGANIA PO WER).
  • Możliwość podjęcia stałej współpracy w roli trenerki/doradcy/konsultantki z instytucjami wspomagania szkół i placówek oświatowych. Rozwiniesz umiejętności pracy z grupą.
  • Zdobędziesz lub pogłębisz doświadczenia w prowadzeniu wspomagania dla szkół i placówek oświatowych w kontekście zmian zmierzających do rozwijania kompetencji kluczowych uczniów na każdym szczeblu edukacyjnym.
  • Uzyskasz możliwość profesjonalnego rozwoju i wymiany doświadczeń.
  • Zdobędziesz kwalifikacje, które w przyszłości mogą być formalną podstawą do prowadzenia wspomagania w szkołach.

 

 

Jak się zapisać?

Na szkolenie można się zapisać klikając link do formularza zgłoszeniowego: https://goo.gl/forms/j26IG8eb8AwdjGZQ2

 

Osobom zainteresowanym udzielimy dodatkowych informacji. Można do nas napisać: szkolenia@eraewaluacji.pl lub zadzwonić  między  9.00 a  17.00, tel. 785 788 384.

Rekrutacja trwa do 15 września 2017.

Osoby, które zapiszą się jako pierwsze, będą mogły wybrać  dogodne terminy szkoleń.

 

TERMINY I MIEJSCA SZKOLEŃ