ERA EWALUACJI oferuje wsparcie w realizacji ewaluacji wewnętrznej w formie programu:
 „3P, czyli prosta, potrzebna i praktyczna ewaluacja w szkole”

 

Program powstał w oparciu o dorobek Ery Ewaluacji z realizacji projektu systemowego Ministerstwa Edukacji Narodowej,  we współpracy z Ośrodkiem Rozwoju Edukacji i Uniwersytetem Jagiellońskim.

Adresowany jest do szkół, przedszkoli i innych placówek edukacyjnych.

Składa się z 5 etapów realizowanych na miejscu w szkole/placówce.

 

Szkoła uczestnicząca w programie:

Otrzyma opiekę eksperta, pełniącego rolę trenera i moderatora, który pomoże:

 • Zaplanować ewaluację wewnętrzną zgodne z obowiązującymi wymogami prawa (w tym z treścią wymagań państwa wobec szkół i placówek)
 • Przygotować narzędzia badawcze
 • Przeanalizować zebrane dane
 • Wypracować raport, zawierający wnioski i rekomendacje pomocne w planowaniu pracy z uczniami
 • Skorzysta z wypracowanych przez ekspertów narzędzi badawczych
 • Otrzyma atrakcyjne materiały szkoleniowe w formie tekstowej i filmowej
 • Otrzyma certyfikat i dyplomy dla nauczycieli.

 

Korzyści dla szkoły

 • Uczynienie z ewaluacji przydatnego, praktycznego i prostego narzędzia pracy nauczycieli, wolnego od niepotrzebnego wysiłku i biurokracji
 • Skupienie  wysiłku nauczycieli na tym, co jest istotą pracy szkoły, czyli na nauczaniu i na uczeniu się uczniów
 • Połączenie ewaluacji z codzienną pracą nauczycieli i odejście od praktyki, kiedy to ewaluacja jest działaniem realizowanym wtedy, kiedy nie uczą
 • Zaangażowanie nauczycieli we współpracę zespołową, której wyniki mogą (i powinny) być wykorzystywane do planowania procesów edukacyjnych
 • Wykorzystanie ewaluacji do podejmowania konkretnych decyzji przez nauczycieli dotyczących pracy z uczniami
 • Wsparcie dyrektora w zarządzaniu szkołą i podejmowaniu strategicznych decyzji dotyczących rozwoju placówki w oparciu o dane

 

 

Etapy wsparcia realizacji ewaluacji wewnętrznej:

Program składa się z pięciu etapów, realizowanych w czasie 2-3 miesięcy :

 

Etapy 2,3,4 są realizowane z udziałem trenera-eksperta.

Etap 1 i 5 realizowany przez dyrektora szkoły lub przez trenera (w zależności od decyzji szkoły).

 

Kontakt

Informacje i zgłoszenia:

MATERIAŁY DO PRZEPROWADZENIA
I RADY PEDAGOGICZNEJ

MATERIAŁY DODATKOWE

 

Więcej materiałów do pobrania dla szkół, które uczestniczą w programie