Zapraszamy na cykl jednodniowych szkoleń w ramach

Akademii Kompetencji Edukacyjnych

 

.

 

Dla kogo?Szkolenia adresowane są do nauczycieli, wychowawców, opiekunów, którzy:

 • Chcą lepiej wpierać rozwój dzieci i młodych ludzi, z którymi pracują
 • Poszukują skutecznych i atrakcyjnych metod nauczania i uczenia się
 • Są otwarte na inspiracje i poszerzenie własnego warsztatu pracy
 • Chcą wzmacniać własny potencjał jako nauczyciele, wychowawcy, opiekunowie

 

Tematy i terminy szkoleń

 1. Technik skutecznego uczenia się i zapamiętywania – 10.03.2016
 2. TIK – wykorzystanie nowoczesnych technologii w procesie uczenia – 11.03.2016
 3. Warsztat rozwijający kreatywność uczniów – 17.03.2016
 4. Indywidualizacja metod pracy w klasie – 18.03.2016
 5. Motywowanie uczniów – 31.03.2016
 6. Metody i formy oceniania sprzyjające uczeniu się – 1.04.2016
 7. Bezpieczeństwo psychiczne i fizyczne uczniów w  szkole – 7.04.2016
 8. Peer learning, czyli metody uczenia się uczniów od siebie nawzajem – 8.04.2016
 9. Współpraca z rodzicami – 14.04.2016

 

Miejsce i godziny szkoleń

Wszystkie szkolenia odbywają się w centrum Warszawy,

ul. Żurawia 26/4

5 min. . piechotą od metra Warszawa Centrum,

10 min. piechotą od Dworca Centralnego

 

Każde szkolenie trwa od 9.30 do 17.00.

 

  Jak pracujemy?Każde szkolenie prowadzone jest metodą warsztatową w grupie nie większej niż 16 osób. Kładziemy nacisk na praktyczne aspekty omawiany zagadnień, ćwiczymy umiejętności, odwołujemy się do doświadczeń uczestników i uczestniczek. Pracujemy według najwyższych standardów obowiązujących instytucje edukacyjne. Stosujemy efektywne metody, proponujemy innowacyjne i ciekawe rozwiązania

 

Kto prowadzi szkolenia?

Szkolenie prowadzą trenerzy i trenerki, którzy:

 • Są doświadczonymi edukatorami – objęli swoimi autorskimi warsztatami ponad 11 tys. szkół i przedszkoli, szkoląc blisko 10,5 tys. dyrektorów i  15 tys. nauczycieli
 • Są praktykami, którzy na co dzień zajmują się edukacją, mają zróżnicowane kompetencje i doświadczenia – są wśród nich nauczyciele, coachowie, tutorzy, badacze edukacji, dyrektorzy szkół, pracownicy naukowi.

 

Koszt

Koszt udziału w jednym warsztacie to 300 zł.

Cena obejmuje udział w szkoleniu, materiały edukacyjne, lunch i dwie przerwy kawowe.

Oferujemy zniżki dla

 • osób z tej samej szkoły/ placówki – 20%
 • osób uczestniczących w kolejnych szkoleniach Akademii Kompetencji Edukacyjnych – 20%
 • nauczycieli uczestniczących w szkoleniu „Nauczyciel badacz” – 20%

Zniżki nie sumują się.

 

 

Informacje i zgłoszenia:

Karolina Sobczyk  k.sobczyk@eraewaluacji.pl

Tel.: +48 785 788 384