ulotka na stronę_mniejsza
informacje o szkoleniach dla dyrektorów

Szkolenie dla dyrektorów: „Efektywna ewaluacja w praktyce”

Serdecznie zapraszamy dyrektorów szkół i placówek edukacyjnych na szkolenie „Efektywna ewaluacja w praktyce”. Szkolenia są prowadzone przez Erę Ewaluacji – partnera Ośrodka Rozwoju Edukacji i Uniwersytetu Jagiellońskiego – w ramach projektu „Program wzmocnienia efektywności systemu nadzoru pedagogicznego i oceny jakości pracy szkoły etap III”.

Tematyka szkolenia:

 • Rola dyrektora w ewaluacji wewnętrznej i zewnętrznej (zakres odpowiedzialności i delegowanie zadań)
 • Wykorzystywanie ewaluacji w:
 • Planowaniu i realizacji procesów uczenia się uczniów i nauczycieli
 • Planowaniu działań rozwijających szkołę /placówkę
 • Umiejętnym wykorzystaniu istniejących zasobów
 • Skutecznym i twórczym zarządzaniu szkołą
 • Efektywne metody prowadzenia ewaluacji wewnętrznej
 • Wymagania państwa w rozwoju szkoły/placówki

Pytania, na które szkolenie daje odpowiedź:

 • Jak wykorzystywać ewaluację w pracy z uczniami, nauczycielami, rodzicami, instytucjami partnerskimi?
 • Jak inspirować i wspierać nauczycieli, by wykorzystywali ewaluację do podnoszenia jakości swojej pracy i pracy szkoły?
 • Jak wykorzystywać ewaluację w realizacji wymagań państwa wobec szkół i placówek edukacyjnych?
 • Jak uniknąć zbiurokratyzowania ewaluacji?
 • Jakie narzędzia wykorzystywać, by ewaluacja dawała ważne informacje i aby nie była uciążliwym zadaniem?
 • Jak przygotować się do ewaluacji zewnętrznej?
 • Jak rozwijać się, wykorzystując wymagania państwa wobec szkół i placówek?

Szkolenie trwa 2 dni i jest prowadzone warsztatowymi metodami pracy.

Zasady uczestnictwa

Udział w szkoleniach jest bezpłatny.
Uczestnikiem może być dyrektor lub jego zastępca, który nie brał udziału w szkoleniach dla dyrektorów szkół i placówek edukacyjnych realizowanych w ramach projektu „Program wzmocnienia efektywności systemu nadzoru pedagogicznego i oceny jakości pracy szkoły” w latach 2010r. i 2014r.

Uczestnikom zapewniamy:

 • Bezpłatny udział w zajęciach prowadzonych przez doświadczonych trenerów i trenerki;
 • Bezpłatne materiały szkoleniowe;
 • Bezpłatny dojazd do/z ośrodka szkoleniowego w Falentach (z Warszawy),

Od uczestników oczekujemy:

 • zaangażowania i aktywnego udziału;
 • obecności (warunkiem uzyskania zaświadczenia o ukończeniu szkolenia jest obecność na wszystkich zajęciach).

Miejsce szkoleń

Szkolenia odbywają się w ośrodkach szkoleniowych:

 • Falenty k. Warszawy: Centrum Konferencyjne Falenty, Aleja Hrabska 4,
 • Kraków: Dom Gościnny Uniwersytetu Jagiellońskiego, ul.Jodłowa 13,

Zgłoszenia

Zgłoszenia na szkolenie można dokonać wypełniając formularz rejestracyjny dostępny na tej stronie:

 http://rekrutacja.ore.edu.pl/?action=group&id=5

 

Dodatkowe informacje

Dodatkowe informacje możecie Państwo uzyskać wysyłając mail z pytaniem na adres: npseo@eraewaluacji.pl lub u koordynatora projektu: Bartosza Ilczuka: tel. +48 607 645 231.
Kolejne edycje szkolenia będą prowadzone do połowy 2015 r. O ich terminach będziemy Państwa informować.
Zapraszamy do odwiedzania stron:

www.npseo.pl
www.nadzorpedagogiczny.edu.pl
www.ore.edu.pl
Znajdą tu Państwo wiele ciekawych informacji na temat aktualnych działań związanych z Projektem „Program wzmocnienia efektywności systemu nadzoru pedagogicznego i oceny jakości pracy szkoły etap III.