„Ewaluacja w szkole i przedszkolu” – materiały edukacyjne i narzędzia badawcze dla nauczycieli i nauczycielek pod red. Agnieszki Borek i Magdaleny Tędziagolskiej

„Ewaluacja w szkole i przedszkolu” pod red. Agnieszki Borek i Magdaleny Tędziagolskiej ma na celu wspieranie szkół i przedszkoli w prowadzeniu ewaluacji. Opisujemy w niej cały proces ewaluacji – od jej projektowania, przez prowadzenie badań, do sposobów wykorzystania uzyskanych wyników. Skupiamy się przede wszystkim na praktycznych aspektach tego procesu, prezentując przykłady i gotowe rozwiązania. Prezentujemy również zestaw prostych i użytecznych metod badawczych.

W poradniku znajdą Państwo także liczne projekty ewaluacji. Wszystkie one były wykorzystane w szkołach i w innych placówkach, które opierając się na propozycjach zespołu trenerów i trenerek Ery Ewaluacji, wypracowały projekty badań dostosowane do swojej specyfiki i własnych potrzeb. Ważnym elementem publikacji są krótkie opisy dobrych praktyk ze szkół, które wspieraliśmy. Pokazujemy w nich sprawdzone rozwiązania, liczymy jednak również na to, że zamieszczone tutaj projekty i dobre praktyki zainspirują Państwa do rozwijania zawartych w publikacji rozwiązań.

„Różne drogi ewaluacji – poradnik dla dyrektorów szkół i placówek: – pod red. Agnieszki Borek i Emilii Kowalczyk-Rumak

Wszystko, co zostało zaprezentowane w poradniku, powstało na bazie wieloletnich doświadczeń i przemyśleń osób projektujących i wdrażających nowoczesny system nadzoru pedagogicznego w polskich szkołach. Autorzy i autorki poszczególnych artykułów poruszają problemy ważne dla każdego nauczyciela i dyrektora, który dba o jakość swoich działań i zastanawia się nad efektami swojej pracy i pracy całej szkoły.