Era Ewaluacji  i Instytut Nauki Lektikon

zapraszają na konferencję

„Co robić, by każda lekcja była dobra?” 

nauczycieli przedmiotów ogólnych, edukacji wczesnoszkolnej i wychowawców

Konferencja odbędzie się w Katowicach, dn. 25 listopada 2016 roku,

w godzinach od 9.00 do 13.30

Konferencja skupia się wokół praktycznego wykorzystania wyników badań edukacyjnych i współczesnej wiedzy pedagogicznej w codziennej pracy nauczyciela.

Podczas konferencji nauczyciele i nauczycielki:

 • poznają najnowsze wyniki badań dotyczące uczenia się uczniów,
 • omówią przykłady dobrych praktyk w obszarze poruszanych zagadnień
 • dostaną narzędzia pomocne w pracy z uczniami
 • zaplanują fragmenty swojej własnej pracy

 

PROGRAM:

 Badania i praktyka: Jakie zasady skutecznego uczenia się i nauczania stosować podczas lekcji? – wykład Radosław Świergosz 10.00 – 10.30

Przerwa kawowa i poczęstunek

10.30 – 13.30

Sesja A: Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej

Kryteria oceniania  – jak z nimi pracować, żeby pomagały dzieciom się uczyć?

 • Co mówią badania na temat tego, co  pomaga dzieciom się uczyć?
 • Ocena opisowa a informacja zwrotna – jak wskazać dziecku jak ma się uczyć?

Warsztat uwzględnia specyfikę nauki w klasach I-III i obecną podstawę programową dla tego etapu nauczania.

Prowadząca: Bernadetta Czerkawska

Sesja B: Nauczyciele przedmiotów ogólnych

Cele uczenia się – jak je wykorzystać, by uczniowie uczyli się efektywnie?

 • Co mówią badania na temat roli celów lekcji i wymagań wobec uczniów?
 • Jak stawiać wysokie wymagania uczniom, żeby podnieść efektywność uczenia?
 • Jak monitorować osiągnięcia uczniów w czasie lekcji?

Warsztat opiera się na najnowszej wiedzy o warunkach jakie musimy zapewnić, by mózg zaczął się uczyć

Prowadząca: Agnieszka Borek

Sesja C:  Wychowawcy

Jak budować klasę jako zespół?

 • Jak budować atmosferę wspólnoty klasowej?
 • Jak wykorzystywać mechanizmy grupowe w klasie?
 • Jakie są mechanizmy powstawania problemów w klasach?
 • Jakie są sposoby adekwatnych reakcji na różne problemy w klasie?

Warsztat jest skupiony wokół codziennych problemów, które zdarzają się w pracy wychowawczej. Zawiera odniesienia do metody nowego startu wg Billa Rogersa.

Prowadzący: Norbert Karaszewski

 

 

 

Prowadzący:

Agnieszka Borek – certyfikowana trenerka, nauczycielka, socjolożka, badaczka edukacji. Superwizorka szkoleń dla  blisko 30 tys. dyrektorów i nauczycieli, realizowanych w ramach projektu nadzoru pedagogicznego. Ekspertka ds. metodologii badań w zespole Uniwersytetu Jagiellońskiego ds. Systemu Ewaluacji Oświaty. Członkini zespołu wdrażającego standardy dobrej edukacji i system ewaluacji w Arabii Saudyjskiej. Współzałożycielka Akademii Młodych w Lesznie koło Błonia – innowacyjnej szkoły podstawowej i gimnazjum. Aktywna członkini ogólnopolskich i lokalnych organizacji pozarządowych, które stawiają sobie za cel wypracowywanie i upowszechnianie nowatorskich i efektywnych rozwiązań służących dobrej edukacji dzieci i dorosłych.

 

 

Bernadetta Czerkawska –  nauczycielka, trenerka, coach, instruktorka teatralna. Na stale współpracuje z Erą Ewaluacji oraz Fundacją Centrum Edukacji Obywatelskiej. Autorka programów dla szkół i nauczycieli, warsztatów, lekcji. Liderka zespołów przedmiotowych oraz wychowawczych w szkole. Ekspertka i trenerka w projekcie systemowym:  Program Wzmocnienia Efektywności Systemu Nadzoru Pedagogicznego i Oceny Jakości Pracy Szkoły. Opiekunka szkół we wdrażaniu zmian np. wprowadzanie oceniania kształtującego, badanie jakości pracy szkoły, zmiana metod nauczania. Na co dzień działa w Stowarzyszeniu „Calos Caghatos”, którego  głównym celem jest rozwój kreatywności dzieci i młodzieży poprzez działania kulturalne oraz edukacyjne.

 

 

 

Norbert Karaszewski – psycholog, trener, wieloletni praktyk w realizacji działań profilaktycznych i wychowawczych szkoły z zakresu zachowań problemowych dzieci i młodzieży. Autor i współautor publikacji dla nauczycieli na temat zapewniania bezpieczeństwa psychicznego, emocjonalnego i fizycznego w klasie i szkole. Współtwórca systemowego działania szkoły   – Program Nauki Zachowania, który jest działaniem rekomendowanym w ramach systemu rekomendacji programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego. Ekspert i trener w projekcie systemowym:  Program Wzmocnienia Efektywności Systemu Nadzoru Pedagogicznego i Oceny Jakości Pracy Szkoły.

 

Radosław Świergosz – trener, dyrektor placówki doskonalenia nauczycieli Instytut Nauki Lektikon. Specjalizuje się w procesowym podejściu do rozwoju szkół, zwłaszcza w obszarze współpracy z rodzicami, współpracy w ramach zespołów nauczycielskich oraz skutecznych metod nauczania. Wspierał szkoły i przedszkola w ramach 3 projektów systemowych (1000 godzin szkoleniowych). Jak deklaruje, praca którą wykonuje to również jego prywatny „wzór na rozwój” osobisty.

 

 


Zapewniamy:

 • Porady i wskazówki doświadczonych ekspertów prowadzących zajęcia.
 • Materiały edukacyjne.
 • Przestrzeń do dzielenia się doświadczeniami w celu wybrania najbardziej odpowiednich dla danej szkoły rozwiązań i działań.
 • Praktyczne podejście do omawianych zagadnień.

 

 

Szczegóły organizacyjne:

 

Szczegóły organizacyjne:
 • Miejsce: Katowice Hotel Silesian
 • Koszt: obejmuje uczestnictwo, materiały edukacyjne, serwis kawowy, zaświadczenie:
  • Jedna osoba ze szkoły – 190 zł
  • Dwie i więcej osób ze szkoły – 150 zł za osobę
  • Zapisy do 11.11.2016 – formularz na stronie: https://goo.gl/forms/wJSf9vqyVRmXNlxx1
  • Osoba do kontaktu: Karolina Chrzanowska, tel. 785 788 384