Szkolenie dla osób, które chcą lub muszą poddawać ewaluacji działania własne i innych.

W szczególności dla tych, którzy:

 • Pracują w instytucjach i organizacjach realizujących projekty unijne i chcą samodzielnie poddawać je ewaluacji
 • Zlecają ewaluacje i chcą efektywniej współpracować z zewnętrznymi ewaluatorami
 • Chcą wykorzystywać ewaluację do zarządzania swoją organizacją
 • Chcą zdobyć nowy zawód

Po ukończeniu szkolenia osoba uczestnicząca będzie potrafiła zaplanować, zaprojektować i zrealizować ewaluację, w taki sposób aby była ona użyteczna i wykonalna, a także wykorzystać jej wyniki do rozwoju swojej instytucji.

Szkolenie składa się z sześciu modułów:

 1. Konceptualizacja badania (16 godzin szkoleniowych)Po szkoleniu jego uczestnik będzie umiał:
  • Zidentyfikować potrzeby badawcze
  • Zaplanować i zaprojektować badanie ewaluacyjne
  • Dobrać adekwatne metody badawcze
  • Realistycznie zaplanować harmonogram
 2. Tworzenie narzędzi do badań ilościowych (16 godzin szkoleniowych)Po szkoleniu jego uczestnik będzie umiał:
  • Stworzyć ankietę poprawną pod względem metodologicznym
  • Posługiwać się różnymi typami pytań ankietowych
  • Konstruować pytania ankietowe adekwatne do celów badania
  • Dobrać próbę badawczą
  • Dobrać adekwatny i efektywny sposób badania ankietowego