W szczególności dla tych którzy:

  • Pracują w instytucjach i organizacjach realizujących projekty unijne i chcą samodzielnie poddawać je ewaluacji
  • Zlecają ewaluacje i chcą efektywniej współpracować z zewnętrznymi ewaluatorami
  • Chcą wykorzystywać ewaluację do zarządzania swoją organizacją
  • Chcą zdobyć nowy zawód

Ważne miejsce w naszej ofercie zajmują szkolenia adresowane do dyrektorów szkół i innych placówek oświatowych oraz nauczycieli. Pokazujemy, w jaki sposób można wykorzystać wyniki ewaluacji (zarówno wewnętrznej, jak i zewnętrznej) do doskonalenia własnych placówek i wspierania rozwoju uczniów.

Prowadzimy również szkolenia z zakresu metodologii badań społecznych (np. tworzenie narzędzi badawczych, analiza danych).

Ciągły rozwój firmy pozwala na indywidualne dopasowanie naszej oferty do Państwa wymogów, oczekiwań i potrzeb, gwarantując jednocześnie najwyższą jakość świadczonych usług.

Nasi trenerzy:

Tomasz Kochan

Specjalista do spraw badań społecznych. Od 1992 roku współpracuję z różnymi firmami zajmującymi się badaniami marketingowymi i społecznymi. Absolwent Szkoły Trenerów Organizacji Pozarządowych „STOP”.

Magdalena Tedziagolska

Socjolog, ewaluatorka, trenerka. Absolwentka Podyplomowego Studium Ewaluacji Programów Społecznych w Instytucie Socjologii UW. Posiada 8 letnie doświadczenie w zakresie prowadzenia badań społecznych. Pracowała przy realizacji kilkudziesięciu projektów badawczych dla instytucji publicznych, organizacji pozarządowych i firm komercyjnych. Prowadzi szkolenia dla dyrektorów szkół i nauczycieli z zakresu prowadzenia ewaluacji.

Agnieszka Borek

Specjalizuje się w ewaluacji programów unijnych o tematyce edukacyjnej i społecznej. Jest autorką lub współautorką ponad 50 raportów z ewaluacji ex-ante, on-goin i ex-post. Prowadzi szkolenia i wykłady na studiach podyplomowych na temat ewaluacji, monitorowania, wskaźników projektów, metodologii badań społecznych. Prezeska Zarządu „Ery Ewaluacji”. Jest absolwentką Szkoły Trenerów STOP. Lubi nowe wyzwania. Zmusza do myślenia i działania. Najchętniej realizuje ewaluacje i badania społeczne wymagające innowacyjnego podejścia. W takich projektach stosuje metody badań społecznych wzbogacone o techniki zbierania danych, inspirowane warsztatami dla dorosłych. Lubi dobre reportaże i filmy dokumentalne. Pracuje społecznie na rzecz dwóch organizacji pozarządowych.

Alina Stanaszek

Badaczka, trenerka. Absolwentka socjologii na Uniwersytecie Warszawskim oraz Szkoły Nauk Społecznych przy PAN. Badaczka z wieloletnim doświadczeniem, autorka licznych raportów i opracowań. Robi wnikliwe analizy jakościowe i dostrzega to, czego nie widać na pierwszy rzut oka. Interesuje się przemianami na rynku pracy oraz problematyką ubóstwa. Uwielbia zieloną herbatę. Całym sercem oddana idei eko-livingu.