Agnieszka Borek

a.borek@eraewaluacji.pl

Magdalena Tędziagolska

m.tedziagolska@eraewaluacji.pl
Adres korespondencyjny
Era Ewaluacji Sp. z o.o.
Ul. Żurawia 26/4
Warszawa, 00-515 Polska
DANE REJESTROWE
Organ rejestrowy Sąd Rejonowy dla M. Stołecznego Warszawy w Warszawie,
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS 0000309363
Wysokość kapitału zakładowego 50 000 zł.
REGON 141386958
NIP 1181949210
Nr konta 59 1240 1037 1111 0010 1862 3005