Zapraszamy na szkolenie

 Jak motywować, wspierać i współpracować w nowoczesnej szkole

- techniki coachingowe w pracy nauczyciela, wychowawcy i dyrektora

19.03-26.06.2016 r.

Dla kogo?

Zapraszamy nauczycieli, wychowawców, opiekunów stażu, opiekunów samorządu uczniowskiego, doradców zawodowych, dyrektorów, którzy chcą:

 • Zwiększyć motywację uczniów do uczenia się
 • Podnosić poziom aktywności uczniów, rodziców innych nauczycieli.
 • Rozwiązywać problemy wychowawcze, klasowe, rówieśnicze z poszanowaniem autonomii wszystkich stron.
 • Sprawnie i aktywnie prowadzić zajęcia, zebrania z rodzicami, rady pedagogiczne.
 • Planować pracę przedmiotową włączając uczniów i zwiększając ich współodpowiedzialność za proces uczenia.
 • Wspierać uczniów w dokonywaniu satysfakcjonujących wyborów dalszej edukacji.

Jak pracujemy?

Zajęcia są prowadzone metodami warsztatowymi w max 14-osobowych grupach.

Kurs składa się z:

 • 5 dwudniowych spotkań warsztatowych (łącznie 80 godzin)
 • konsultacji on-line – 5 godzin (konsultacje scenariuszy zajęć/spotkań, ćwiczenie narzędzi coachingowych via Skype, wsparcie we wdrażaniu nabytych umiejętności)
 • 2 indywidualnych sesji coachingowych dla każdego uczestnika/uczestniczki.

Koszt

Koszt regularny kursu – 3000 zł.

Do 1 marca 2016 cena specjalna– 2500 zł.

W cenę wliczone są materiały i przerwy kawowe. Obiad i nocleg we własnym zakresie. Jest możliwość nieodpłatnego noclegu w miejscu szkolenia (warunki biurowe).

Jest możliwość rozłożenia opłaty na 5 rat po 500 zł. Terminy wpłacania rat pokrywają się z terminami rozpoczęcia kolejnych zjazdów. 

Cele

Po ukończeniu kursu uczestnicy/uczestniczki:

 • będą znali i umieli zastosować wybrane narzędzia i techniki coachingowe w pracy indywidualnej i grupowej z uczniami, rodzicami, innymi nauczycielami;
 • przygotują własne scenariusze lekcji, zajęć, spotkań z użyciem wybranych technik i narzędzi coachingowych;
 • poznają zastosowanie coachingu w orientacji zawodowej i dowiedzą się jak przygotować wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego

Program

 • 1 zjazd – 19-20 marca 2016 – Zastosowanie narzędzi i technik coachingowych w mojej pracy – wprowadzenie.
 • 2 zjazd – 16-17 kwietnia 2016 – Wybrane narzędzia i techniki coachingowe w pracy indywidualnej.
 • 3 zjazd –7-8 maja 2016- Wybrane narzędzia i techniki coachingowe w pracy grupowej.
 • 4 zjazd –4-5 czerwca 2016 -Job-coaching.
 • 5 zjazd – 25-26 czerwca 2016- Jak działa mój scenariusz – przećwiczenie własnych scenariuszy i narzędzi na forum grupy.

Między zjazdami uczestnicy/uczestniczki będą realizować zadania wdrożeniowe.

 

Termin i miejsce

Wszystkie zajęcia odbywać się będą w centrum Warszawy, Ul. Żurawia 26./4

Informacje i zgłoszenia:

Karolina Sobczyk

k.sobczyk@eraewaluacji.pl

Tel.: +48 785 788 384