Ewaluacja to nasza specjalność.

Mamy wiedzę, umiejętności oraz pasję. Dysponujemy zgranymi i kreatywnym zespołem badawczym. O naszych kompetencjach świadczy ponad 50 udanych badań.

Naszymi klientami są instytucje działające w różnych obszarach życia publicznego, w tym m.in. jednostki administracji państwowej i samorządowej oraz organizacje pozarządowe.

O jakości naszych badań decyduje profesjonalne podejście do podejmowanych działań. Od lat dbamy o terminowość oraz najwyższa jakość prowadzonych przez nas badań.

Nasza oferta obejmuje:

  • ewaluację programów i projektów;
  • badania problemów społeczności lokalnych mające na celu zarówno diagnozę, jak i zidentyfikowanie istniejących szans i zagrożeń oraz opracowywanie skutecznych strategii działania;
  • konsultacje przy planowaniu i realizacji ewaluacji, tworzeniu narzędzi badawczych, analizowaniu danych oraz pisaniu raportów.

Mamy doświadczonych i wykwalifikowanych badaczy:

  • wywiadowców realizujących pogłębione wywiady indywidualne;
  • moderatorów zogniskowanych wywiadów grupowych;
  • ankieterów realizujących wywiady kwestionariuszowe face to face oraz CATI na terenie całej Polski;
  • badaczy specjalizujących się w analizie danych jakościowych;
  • statystyków.

Ciągły rozwój firmy pozwala na indywidualne dopasowanie naszej oferty do Państwa wymogów, oczekiwań i potrzeb, gwarantując jednocześnie najwyższą jakość świadczonych usług.