Instytucje szczebla centralnego/ Agendy rządowe

Instytut Badań Edukacyjnych
Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii
Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli (obecnie ORE)
Ministerstwo Gospodarki
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
Narodowe Centrum Kultury
Urząd Komitetu Integracji Europejskiej
Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego

Instytucje samorządowe

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nidzicy
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Skarżysku-Kamiennej
Ośrodek Pomocy Społecznej Warszawa – Mokotów
Powiatowy Urząd Pracy w Iławie
Regionalny Ośrodek Pomocy Społecznej w Olsztynie
Regionalny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzeszowie
Urząd Dzielnicy Warszawa Mokotów

Organizacje pozarządowe

Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce
Bosch Stiftung w Sztuttgarcie
Caritas Polska
Centrum Organizacji Pozarządowych „Szpitalna”
Centrum Promocji Kobiet
Federacja Inicjatyw Oświatowych
Fundacja ABC XXI – CAŁA POLSKA CZYTA DZIECIOM
Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej
Fundacja im. J.A. Komeńskiego
Fundacja Kaszubskie Słoneczniki
Fundacja na rzecz Collegium Polonicum w Słubicach
Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Fundacja Schumanna
Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności
Staropolska Izba Przemysłowo-Handlowa
Stowarzyszenie KLON/JAWOR
Stowarzyszenie Lambda Warszawa
Stowarzyszenie Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich
Stowarzyszenie Trenerów Organizacji Pozarządowych STOP
Szkoła Trenerów Mediacji Rodzinnej
Warmińsko-Mazurski Sejmik Osób Niepełnosprawnych

Szkoły wyższe

Uniwersytet Warszawski
Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Białymstoku