Koncepcja ewaluacji Programu Dom Kultury+

Przed Świętami zakończyliśmy prace nad koncepcją ewaluacji Programu DK+. Metodologia badania została przygotowana na zlecenie  Narodowego Centrum Kultury. Wszystkie główne założenia zostały wypracowane i doprecyzowane wspólnie z zespołem Programu, tak aby badanie było w jak największym stopniu użyteczne dla Zamawiającego.