e-Matura

Zakończyliśmy ewaluację innowacyjnego projektu e-Matura realizowanego przez Politechnikę Łódzką. Badanie przyniosło informacje o efektach prowadzonych działań oraz możliwości wykorzystania wypracowanej w projekcie platformy internetowej na szerszą skalę przez system edukacji.