Rozpoczęliśmy ewaluację Komponentu Wolontariatu Długoterminowego

Rozpoczęliśmy ewaluację Komponentu Wolontariatu Długoterminowego wdrażanego w latach 2012-2013 w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.