e-Matura

Zakończyliśmy ewaluację innowacyjnego projektu e-Matura realizowanego przez Politechnikę Łódzką. Badanie przyniosło informacje o efektach prowadzonych działań oraz możliwości wykorzystania wypracowanej w projekcie platformy internetowej na szerszą skalę przez system edukacji.

Prowadzimy ewaluację dla Fundacji Komeńskiego

Jej celem jest wsparcie Fundacji w skutecznej realizacji programu „Rozwój postaw obywatelskich na terenach wiejskich”. Badanie będzie towarzyszyć realizacji programu i zakończy się w sierpniu 2014.

Koncepcja ewaluacji Programu Dom Kultury+

Przed Świętami zakończyliśmy prace nad koncepcją ewaluacji Programu DK+. Metodologia badania została przygotowana na zlecenie  Narodowego Centrum Kultury. Wszystkie główne założenia zostały wypracowane i doprecyzowane wspólnie z zespołem Programu, tak aby badanie było w jak największym stopniu użyteczne dla Zamawiającego.